Четвъртък

Зелена група
-
Стадион ,,Васил Левски"

Зелена група
-
Частно училище ,,Св. Георги"

Жълта група
-
Стадион ,,Васил Левски"

Жълта група
-
Частно училище ,,Св. Георги"

Синя група
-
Частно училище ,,Св. Георги"

Червена група
-
Частно училище ,,Св. Георги"

Синя група
-
Стадион ,,Васил Левски"

Червена група
-
Стадион ,,Васил Левски"