Червена група

Над 70 процента от децата прекратяват спортните си занимания след 13-годишна възраст. Кандидатстването в гимназия, разширяването на социалните им интереси и все по-големите технологични възможности оставят спортните активности на заден план.

Ние искаме да променим това !

Червената групата е подходяща за всички тийнейджъри – независимо дали имат опит в тренировките и амбиции в спорта или просто искат да се движат и забавляват.

За нас е важно индивидуалното отношение към всяко дете.

Ние използваме различни методи, за да постигнем по-добри резултати и да задоволим личните амбиции на всички.

В тази възраст създаването на приятелства и изграждането на нови контакти е ключово за доброто прекарване на тренировка.

В Darko Team създаваме позитивна среда и искаме да имаме не само спортен отбор, но и социална общност с общи интересни като активен и здравословен начин на живот.

Препоръчваме децата да посещават нашите занимания между 2 и 3 пъти седмично.

Дисциплина

Уважение

Толерантност

Отборен дух