Програма

Програмата на #DarkoTeam  е изградена върху социални принципи. Ние искаме да накараме децата не само да бягат бързо и да скачат надалеч, но и да развият уменията си на комуникация,  да подобрят емоционалното си състояние, да уважават усилията на другите.

Нашата амбиция е да имаме не просто спортен отбор, а общност, в която децата умеят на създават отборен дух.