- Здрави деца, щастливи деца -

Заниманията за деца в Darko Team се водят по утвърдени програми на международната федерация по лека атлетика. При изпълнението на упражненията в тренировките се използват адаптирани към възрастта на всяко дете лекоатлетически уреди и упражнения.

Нашата методика е основана на принципа „тренировка чрез забавление”.

В подготовката прилагаме подвижни игри развиващи в децата не само физически и тактически качества, а и социална отговорност. За нас e важно индивидуалното отношение и подхода към всяко дете.

Ние искаме да накараме децата не само да бягат бързо и да скачат надалеч, но и да развият уменията си на комуникация, да подобрят емоционалното си състояние, да уважават усилията на другите.

Създаването на шампиони е дълъг процес, а най-важна е първата крачка. Нека я направим заедно. Следваме най-модерните тенденции за развитие на спортисти и прилагаме съвременните средства за постигане на високи резултати на пистата. 

Нашата амбиция е да имаме не просто спортен отбор, а общност, в която децата умеят на създават отборен дух.

Зелена група

(Деца на възраст от 4 до 6 години)

Жълта група

(Деца на възраст от 7 до 8 години)

Синя група

(Деца на възраст от 9 до 12 години)

Червена група

(Деца на възраст от 13 до 16 години)