За родители

Да даваме личен пример е най-добрата възможност за мотивация. Децата се опитват да бъдат огледален образ на родителите и затова тяхното поведение по време на тренировка и състезание е много важно.

 

В нашата школа ролята на родителите е на преден план. Ние знаем, че родителите могат да помогнат съществено за изграждането на добра атмосфера в тренировъчните групи чрез подкрепа и добро настроение. Ние включваме родителите в част от тренировките и се опитваме да ги приобщим към нашата общност.

Точно затова сме сигурни, че и всички родители са съгласни с нашите насоки на поведение:

  1. Останете си родител, не ставайте треньор.
  2. Осъзнавайте качествата на децата си и не ги сравнявайте с други деца.
  3. Приемете, че на този етап резултатите не са толкова важни, а самото участие в тренировките.
  4. Помнете, че децата спортуват за свое удоволствие, а не за ваше.
  5. Насочете вниманието си към старанието на децата, а не дали печелят или губят.
  6. Насърчавайте децата винаги да спазват правилата.
  7. НИКОГА не обвинявайте дете, че е сбъркало или загубило.
  8. Давайте добър пример на децата си със собствените си постъпки и поведение.