Фитбол – вълшебната швейцарска топка

През последните години все по-голяма популярност придобиват упражненията, изпълнявани с т. нар. швейцарска топка. Тези упражнения са много полезни за подобряване на равновесието, както и за разнообразна… Read more “Фитбол – вълшебната швейцарска топка”

МАЛКИТЕ ГОРСКИ ПЛОДОВЕ – ИСТИНСКА СЪКРОВИЩНИЦА ЗА НАШИЯ ОРГАНИЗЪМ

От древни времена хората са използвали и като храна, и като лекарство малките плодове, които растат по горите, поляните, скалите и които понякога са толкова трудно забележими.… Read more “МАЛКИТЕ ГОРСКИ ПЛОДОВЕ – ИСТИНСКА СЪКРОВИЩНИЦА ЗА НАШИЯ ОРГАНИЗЪМ”